Araç değer kaybı hesaplama

araç değer kaybı hesaplamaAraç değer kaybı hesaplaması nasıl yapılır ?

Araç değer kaybı ve kazanç kaybı hesaplaması nasıl yapılır ? Yargıtayın belirlediği araç değer kaybı hesaplama kriterlerini bu makalede bulabilirsiniz.

Araç değer kaybı hesaplama teknik ve hukuki bir konudur. Trafik kazası sonrasında araçta oluşan hasar bir zarardır. Araçtaki hasar dışında aracın 2. el piyasa değerinin düşmesi de araç değer kaybıdır. Araç değer kaybı da trafik kazası sonucunda oluşmuştur ve bir zarardır. Araç değer kaybını beraberinde araç değer kaybı hesaplamasının nasıl yapılacağı sorusunu gündeme getirir.

Yargıtaya göre araç değer kaybı hesaplama kriterleri

Araç değer kaybı hesaplaması teknik uzman tarafından usulüne uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Trafik kazası sonrasında araçta meydana gelen araç değer kaybının belirlenmesi için hesaplamanın Yargıtayın 2016 yılındaki son içtihadı doğrultusunda yapılmalıdır. Yargıtayın son içtihadına uygun olmayan hesaplaması mahkemece red edilir. Buna göre Yargıtayın 2016 yılında verdiği araç değer kaybı hesaplama kriterleri şu şekildedir:

 • aracın modeli,
 • aracın yaşı,
 • aracın kaza sonucu meydana gelen hasar durumu,
 • aracın km’si,
 • aracın kullanım tarzı göz önünde bulundurularak
 • aracın onarımının mı, pertinin mi uygun ( ekonomik ) olduğu,
 • pertinin ekonomik olması halinde aracın olay tarihindeki 2.el piyasa rayiç değeri ile sovtaj değerinin ( hasarlı hali ile ederinin ) ve
 • aracın aynı model ve özellikle yeni bir araç alınması için gerekli makul sürenin tespit edilmesi ve
 • bu süre içinde araç sahibinin yapması gerekli zorunlu giderler ( yakıt masrafı v.s. ) tenzil edilerek araç mahrumiyetinin belirlenmesi gerekir.

Araç değer kaybı hesaplama raporu nasıl olmalıdır ?

Araç değer kaybı hesaplama raporunun usulüne uygun olması için öncelikle;

 • hasar konusunda uzman bilirkişiden açıklamalıdır,
 • ayrıntılı, denetime elverişli olmalıdır.

Netice olarak;

Araç değer kaybının tazmini sigortacının sorumlu olduğu bir zarardır. Bu zararın tahsil edilebilmesi için araç değer kaybı hesaplamasının Yargıtayın 2016 yılındaki son içtihadına uygun yapılması gerekir.

 

Bu makalede yazılanlar genel kültür bilgisi mahiyetindedir. Her trafik kazasının; husumet, yetki, görev gibi hukuki farklı olacağı için toplama bilgilerle hukuk macerasına çıkmanız size mahkeme masrafları olarak geri dönebilir. Hak ve zaman kaybına uğramamak için ya;

1535 maddeden ibaret Türk Ticaret Kanununu,
649 maddeden ibaret Türk Borçlar Kanunu,
138 Maddeden ibaret Karayolları Trafik Kanununu,
452 maddeden ibaret Hukuk Muhakemeleri kanununu ve sonrasında da gerekeceği için
143 maddeden ibaret İcra İflas Kanununu gözden geçirmenizi ya da bir avukat yardımı ile haklarınız aramanızı tavsiye ederiz.

Not: “Araç değer kaybı hesaplama” adlı bu özgün makale bir fikri çalışma olarak telif hakları ile korunmaktadır. Yazarından yazılı izin alınmadan bu makaleden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz.

Av. Kâzım ÜSTÜN, Bakırköy, İstanbul

0531 083 2199