İnternetten haber kaldırma 2017

İnternetten haber kaldırma

Olumsuz içerik kaldırma

İnternetten haber kaldırma hakkınız var. İnternette sahsınıza yönelik hakaret içerikli yayınları kaldırtabiliriniz. İçerik kaldırma hakkınızın yanında tazminat haklarınızın da vardır.

İnternette isminiz veya fotoğrafınız kişilik haklarınızı rencide ettiğinde hukuki yollara başvurmaktan çekinmeyin. İnternetten içerik kaldırmak için başvuracağınız merci hukuki mercilerdir. Bu işi yapabileceğini söyleyen kişilere itibar etmeyin. Zira bu husus hukuki bir konu olup internetten içeriğin tamamen çıkarılması ve ileride tekrar yayınlanmamasının garantisi adli mercilerin yaptırım gücüdür.

Google arama motorundan isim silme

Google arama motorundan isim silme de bazı hallerde mümkündür. İnternetten haber kaldırma dilekçesini mutlaka bir avukata yazdırmanızı tavsiye ediyoruz. İnternetten içerik kaldırmak istediğiniz bir haber, yorum, fotoğraf veya bilgi sizin özel hayatınızın gizliliğini ihlal ediyorsa hukuka aykırıdır. Yine internetteki içerik sizi ilgilendiren ama yalan veya eksik bir bilgi ise bu da hukuka aykırıdır. Hukuki yollara başvurunuz neticesinde haklarınızı koruyabilirsiniz.

Google görsel kaldırma

Görseller de kişilik haklarınızı bir parçasıdır. Suç niteliğinde olan yayınlar siz onu içerikten çıkartana kadar arama motorlarında da herkese açık olacaktır. Google’dan görsel kaldırılılana kadar internet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde suç niteliğindeki yayınla mağduriyetiniz bir anlamda canlı yayın gibi sürekli devam edecektir.

İnternetten haber kaldırma ile ilgili emsal Yargıtay kararı

“FSEK’in 86/2-1 m. uyarınca resmin yayınlanması için izin alınmasının gerekmediğini savunarak, davanın usul ve esastan reddini istemiştir.Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait fotoğrafın davalıya ait internet sitesinde yayınlandığının tespit edildiği, fotoğrafın, üzerinde yer alan erken rezervasyon ilanları için reklam amaçlı yayınlandığı, her ne kadar davalı tarafça FSEK’in 86/1-1 m. gereğince memleketin siyasi ve içtimai hayatında rol oynayan kimselerin resimlerinin yayını için iznin gerekli olmadığı savunulmuş ise de, anılan madde ile sınırsız kullanımın kast edilmediği, topluma mal olmuş kişilerin fotoğraflarının ancak, kamu yararı bulunması ve güncel olaylarla bağlantılı olması kaydıyla, kamunun haber alma hakkı çerçevesi içinde kullanımının söz konusu olabileceği oysa, profesyonellik dışında ve tamamen özel yaşam alanında kalan konularda da tıpkı diğer bireyler gibi hukuki korumadan yararlanma hakları bulunduğu, davaya konu fotoğraf güncelliği olan bir haber eşliğinde değil tamamen reklam amaçlı kullanıldığından FSEK’in söz konusu maddesi kapsamında bir kullanımın söz konusu olmadığı, kullanımın davacının kişilik haklarını ihlal ettiği gibi, davalının fotoğraf üzerinden haksız kazanç sağlamasına imkan verdiği, davalı tarafça görev itirazında da bulunulmuş ise de, fotoğrafların izinsiz yayınlanmasının FSEK’in 86. m. aykırılık oluşturup, uyuşmazlığın mahkemenin görevine girdiği ve ihlalin internet üzerinde gerçekleşmiş olmasının göreve bir etkisinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüyle davacının, davalıya ait internet sitesinde yayınlanan davaya konu fotoğrafının “…” sayfasından çıkarılmasına karar verilmiştir.”

İnternetten içerik kaldırma dilekçesi

İnternetten içerik kaldırma dilekçesini mutlaka avukat aracılığı ile birlikte takip edin. Gerekli şartları taşıyorsa Avukatınız aşağıdaki konularda sizin hukuki başvurunuzu takip edecektir:

  • internetten haber kaldırma
  • google arama motorundan isim silme
  • eski içeriği kaldırma
  • google görsel kaldırma
  • url silme
  • gibi konularda haklarınızı
  • müvekkil açıkça mağdur edilmiştir.

İnternetten haber kaldırmadan İnternetten içerik kaldırma dilekçesi çalışması yapılırken; yargı yolu, görev, yetki, husumet ve deliller bakımından dosyanızın iyi hazırlanmış olması gerekir. Bu yazının konusu mahkemeler nezdinde yapılacak içerik kaldırma ile ilgilidir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için hukuk mücadelenizi avukatlık yetkisi olmayan kişilerle değil Avukatınız aracılığı ile yapınız.

“İnternetten haber kaldırma 2017” üzerine bir yorum

Yorum yapın