İstifa eden işçinin kıdem tazminatı

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı

istifa eden işçinin kıdem tazminatı

istifa eden işçinin kıdem tazminatı

İşçinin istifası

İstifa; işçinin işvereni ile arasındaki iş sözleşmesini kendi isteği ile sona erdirmesidir. İşçinin istifası belirli bir şekle bağlı değildir. İşçi istifasını yazılı veya sözlü olarak da beyan edebilir.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin kanunda öngörülen asgari çalışma süresini doldurması durumunda iş sözleşmesinin bazı nedenlerle sona ermesi veya işçinin haklı işverenin ise haksız fesih hallerinde işçinin çalıştığı süre ve aldığı ücret göz önünde bulundurularak ödenmesi gereken kendine özgü bir tazminat türüdür. Dolayısıyla işçinin kıdemine bağlı bir tazminat türü olsa da ancak kanununda öngörülen hallerde iş sözleşmesinin sona ermesi ile kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı var mıdır ?

Kural istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamaması olsa da eğer işçi haklı bir nedene dayanarak istifa etmişse bu halde kıdem tazminatına hak kazanması gündeme gelmektedir. Fakat ülkemizde işverenlerin birçoğunun maalesef işçilerin hukuki bilgi eksikliğini fırsat bilerek kıdem tazminatı ödememek adına işçisini bir takım usullerle istifaya zorlamakta ve istifa eden işçiye hak kazanabileceği kıdem tazminatından çok daha az miktarda bir tazminat vererek ibraname imzalattıkları görülmektedir.

İstifa eden işçinin Kıdem tazminatı ile ilgili 2016 yılı emsal Yargıtay kararları

İş mahkemelerinde dava açmadan önce işçi hakları ile ilgili Yargıtay’ın en son içtihatlarını bilmekte fayda vardır. İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı ile ilgili emsal Yargıtay kararında şöyle denilmektedir:  “…İşçinin 1. dönem çalışması sonrasında verdiği istifa dilekçesinin gerçeği yansıtmadığı, işçinin iş sözleşmesi devam ederken istifa edip, dört gün sonra tekrar aynı yerde işe başlaması, hayatın olağan akışına aykırı olup davacı ve tanıklar tarafından çalışmanın kesintisiz olduğu iddia edilmiş olması karşısında, işyerinde boş kağıtlara imza attığı, bu durumun tanıklar tarafından doğrulandığı, ayrıca işçinin fazla çalışma ücreti ödenmediği için istifa ettiği ve tüm dönem için işçinin fazla çalışmasının olduğu ispat edilmiş olması karşısında, işçinin kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken yazılı şekilde ret kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay 22. HUKUK DAİRESİ, 27.6.2016

Yargıtay kararında göre demek oluyor ki; belirli şartları taşıması halinde İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.

Kanun işçiye böyle bir alacak hakkı tanımışken işçinin hukuki bir destek almaksızın kıdem tazminatından mahrum kalması ancak işverenin lehine işçinin ise aleyhine bir durumdur. Bu nedenle istifa eden işçinin kıdem tazminatını talep etmesi ya da istifa ederek işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaması için hukuki yardım almasında fayda vardır. Detaylı bilgi ve hukuki yardım için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Konsept Hukuk, İstanbul Avukat

Tel: 0531 083 2199

About the Author:

Siz de fikrinizi belirtin