Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma

konsept-hukuk-adalet-tokmakMuris muvazaası nedeniyle açılacak tapu iptali ve tescil davalarında çözülmesi gereken sorular:

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma halinde haklarınız nelerdir ? Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptali davası nasıl açılır ? Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?

Mirastan mal kaçırma nedir ?

Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ?
Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ?
Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?
Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli sözleşmelerle bir mirasçısını mirastan mahrum edebilir mi ?

Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında Mirasbırakan Tarafından Davalıya Taşınmaz Temlik Edilmişse takip edilecek hukuki süreç nedir ? Acil hukuki himaye yolları var mıdır ?

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma halinde haklarınız nelerdir ?

Yukarıdaki bütün bu soruların muhatabı olan kişi öncelikle yapması gereken acil hukuki himaye tedbirlerine başvurmak olmalıdır. Bunun yanında miras hukuki bir yanda ölenin iradesine saygı diğer yandan hayatta kalanların haklarına erişim hakkı arasında bir denge tutturmak üzerine kuruludur.

Diyebiliriz ki miras hukukunun özü bu prensipte gizlidir. Miras hukukundan kaynaklanan; tapu iptali, muvazaa, mirasçılardan mal kaçırma gibi bütün ihtilaflar bu prensip esası üzerinden çözümlenmeye çalışılır. Burada hukuki olarak takip edilecek yol ve deliller mirastan mal kaçırma davalarında son derece önem arzetmektedir.

Miras bırakan, miras konusu mallarını bir mirasçısına devretmiş olabilir.

Bu durumda hak sahibi diğer mirasçılar diğer mirasçıya mirastan mal kaçırma nedeniyle dava açabilir. Tabi ki bu dava kendine özgü bir dava olduğu için devrin mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını davacı ispat etmek zorundadır. Murisin iradesi olaya özgü delillerle açık bir şekilde mahkemede aydınlatılmalıdır.

Miras bırakan, sağlığında mallarını adil dağıtmamış olabilir.

Bu durumda şirket hissesi mirasçılarına devretmiştir ama bir aralarında bariz bir eşitsizlik vardır. Miras bırakanı bir mirasçıyı kayırmaya iten temel sebep, o özellikle baba malının erkek çocukların elinde toplanması isteğidir. Kendisine, diğer mirasçılardan fazla hisse devri yapılan mirasçı da, babasına sağlığında yardım etmenin karşılığında kendisinin bunu hak ettiğine inanır. Öyle ki diğer mirasçılar baba mallarının idaresi ile ilgilenmediği için hiçbir hakkının olmadığını kendisine hisse verilmesinin de lütuf olduğunu inandırılırlar. Oysa baba malını idare eden erkek evlat bu süre boyunca bu mallardan fayda da görmektedir.

Avukat Kâzım ÜSTÜN, Bakırköy İstanbul

0531 083 2199

“Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma” üzerine 6 yorum

  1. Merhaba;
    Dedem ve anneannem aynı yıl içerisinde vefat ettiler. ikisi de yaklaşık 80 yaşında idiler.2 dayım .vefat eden bir teyzem ve annem olmak üzere 4 kardeşler.dedem vefat etmeden bir kaç ay önce büyükçe bir arazisini dayımlar, annemlerden kaçırmak amacıyla alakasız birinin üzerine satış gerçekleştirmişler.Bağış olma ihtimali de bulunuyor.Bu şekilde daha önceleri de arazi almışlıkları vardı.Biz bunlar için dava açsak kazanma ihtimalimiz var mıdır,var ise yüksek midir?Zaman aşımı falan var mıdır bu tür davalarda?Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

    • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali de tescil davası veya tenkis davası açılabilir. Ancak dava açmadan önce konunun detaylı olarak incelenmesi gerekir. Tapu kütük sayfa fotokopisini öncelikle incelemek lazım.

    • Her hukuki işlemin faklı hukuki sonuçları vardı. Bu sonuçlara bağlı olarak da farklı ispat usulleri vardır. Bir Avukattan hukuki yardım almanızı öneririm. Burada paylaşılan bilgiler vatandaşları asgari düzeyde bilgilendirme amaçlı genel bilgilerdir. Tek başına bir hukuki sorununu cevabı olarak algılanmamalıdır.

      • Avukat bey merhaba, miras davası açmak için mutlaka bir miras avukatı tutmak şartı mı ? Miras avukatı ayrı bir uzmanlık mı ?

Yorum yapın