Alacaklıdan mal kaçırma davası

Alacaklıdan mal kaçırma davası

Alacaklıdan mal kaçırma halleri

Alacaklıdan mal kaçırma davası uygulamada en sık karşılaşılan davalardır. Bu tür davaları bir tarafında alacaklı diğer tarafında ise iki kişi bulunur. Bunlardan  biri alacaklıdan mal kaçıran borçludur. Diğeri ise alacaklıdan  mal kaçırmaya yardım eden 3. kişidir. Hemen belirtelim ki bu makalenin konusu kaçırılan malın gayrimenkul olması halinde münhasırdır. Mesela alacaklıdan kaçırılan araç ve diğer menkul mal bir gün içinde elden çıkarılacağı için menkul malın satışının iptali bazı istisnalar hariç neredeyse imkansızdır. Yine borçlunun borcunu ödememek için parasını bankadan çekip örneğin İsviçre’deki bir hesaba yatırması halinde artık bunun haczi mümkün değildir.

Mirastan mal kaçırma davası ile alacaklıdan mal kaçırma davası arasında farklar bulunmaktadır. Herşeyden önce mirastan mal kaçırma halinde hak sahibi mirasçının daha fazla ispat olanakları vardır. Zamanaşımı, davanın süresi ve tabi olunan hukuki kurallar arasında farklar vardır. Mesela alacaklıdan mal kaçırma halinde daha dava açmadan önce İcra İflas kanununu iyi okunması gerekir. Zira Alacaklıdan mal kaçırma halinde uygulanacak hukuk kurallarını icra iflas kanunu düzenlemiştir. Zira hukuki ihtilafın temelinde alacaklılık ve borçlunun ilişkisi vardır. Bu gibi durumlara uygulanacak kanun ise İcra İflas Kanunudur.

İcradan mal kaçırmaya ilişkin Yargıtay kararı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi tarafından verilen 28.12.2016 tarihli bir kararda icradan mal kaçırmaya ilişkin şu bilgiler verilmektedir:

tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde eder ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü kişi üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir (İİK.md. 283/1). Bu yasal sebeple iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili değildir.”

Alacaklıdan mal kaçırma halinde haklarınız

Alacağınız var. Borçlu borcunu ödemiyor. Borçlu sizi oyalıyor. Borçlu telefonlarınıza çıkmıyor. Borçlu borcunu ödemediği gibi mallarını da kaçırma hazırlığındadır. Bu gibi kötü niyetli davranışlar için hukukun geçici himaye tedbirleri vardır. Bunlar: İhtiyati haciz ve İhtiyati tedbirdir. Tabi siz siz olun direk adliyeye gidip borçlu benden mal kaçırıyor. Deyip bulduğunuz herhangi bir dilekçeci’ye dilekçe yazdırırsanız bir şekilde davanızı açsanız bile sonuç hüsran olabilir. Zira dört yıl hukuk fakültesi eğitimi artı bir yıl avukatlık stajı ve devamında dava tecrübesi olan avukat yerine: google’dan edindiği bilgilere göre size yol gösteren birine gittiniz. İşi ucuza hallettiğiniz zannedersiniz ama alacağınızı unutabilirsiniz. O Yüzden alacaklıdan mal kaçırma davasını adliyedeki dilekçeci’den değil de Avukatınız’dan hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

Alacaklıdan veya mirastan mal kaçırma davası ne kadar sürer

Eğer alacaklıdan mal kaçırma davasını avukatınız aracılığıyla takip ediyorsanız sorun yok. Mal kaçırma davanız ne kadar sürerse sürsün. Süresi ile değil sonucu ile ilgilenin. Avukatınız davanın başında size kısa bir usul açıklamaları yapacaktır. Ancak dilekçenizi google yazmışsa ona sorabilirsiniz. Muhtemelen milyonlarca bilgiyi bünyesinde barındırıyor. Ama her davanın kendine özgü detayları olduğu için google’da sizin davanızın hüsran sonuçları yer alacaktır. Başlık ta muhtemelen “ben yandın başkası yanmasın, her işi ehline vermek lazım” olacaktır.

Bu makalenin yazılış amacı alacaklıdan mal kaçırma davası gibi karşı tarafı kötü niyetli olan kişilere karşı yapılacak hukuk mücadelesinin dilekçecilere bırakılmamasıdır. 

Not:

“Alacaklıdan mal kaçırma davası” adlı bu yazıda yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Hiçbir hukuki başvuru için emsal alınamaz. Her davanın; husumet, yetki, görev, ispat gibi hukuki farklı olacağı için toplama bilgilerle hukuk macerasına çıkmanız size mahkeme masrafları olarak geri dönebilir. Hak ve zaman kaybına uğramamak için ya;

1535 maddeden ibaret Türk Ticaret Kanununu,
649 maddeden ibaret Türk Borçlar Kanunu,
452 maddeden ibaret Hukuk Muhakemeleri kanununu ve sonrasında da gerekeceği için
143 maddeden ibaret İcra İflas Kanununu ve bu kanunlara ilişkin Yargıtay içtihatlarını gözden geçirmenizi ya da bir avukat yardımı ile haklarınız aramanızı tavsiye ederiz.

Not: “Alacaklıdan mal kaçırma davası” adlı bu özgün makale bir fikri çalışma olarak telif hakları ile korunmaktadır. Yazarından yazılı izin alınmadan bu makaleden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz.

Av. Kâzım ÜSTÜN, Bakırköy, İstanbul

0531 083 2199 (Sadece randevu içindir.Telefonda sorulara cevap verilmemektedir. )

 

“Alacaklıdan mal kaçırma davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın