Araç değer kaybı davası ile ilgili Yargıtay kararları

araç değer kaybı
Araç değer kaybı davası ile ilgili Yargıtay kararları

Araç değer kaybı davası ve Yargıtay kararları

Araç değer kaybı davası ile ilgili Yargıtay kararları nelerdir ? Araç değer kaybı davası ile ilgili Yargıtayın son içtihatlarını bu makalede bulabilirsiniz Yargıtayın en son içtihatları esas alınarak karar verilmektedir.

Araç değer kaybı davası ile ilgili Yargıtay kararları

Trafik kazası neticesinde aracınızda meydana gelen değer kaybı ne kazanç kaybı Yargıtayın bu konudaki son içtihatlarına göre belirlenmektedir. Hukuki olarak iyi hazırlanmamış bir araç değer kaybı ve kazanç kaygbı dava dilekçesi sizi tazminattan mahrum edebilir. Araç değer kaybı davası ile ilgili yargıtay kararlarını aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Unutmayınız ki bu bilgiler salt bilgilendirme amaçlıdır. Dava açmadan önce bir Avukata sorarak Avukatınızla birlikte hukuki haklarınızı takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Araç değer kaybı dava dilekçesi ile ilgili yargıtay kararları

Davacı taraf, kaza sebebiyle aracında oluşan değer kaybı ile aracın kullanılamamasından doğan kazanç kaybı karşılığı olarak talep ettiği bedelin ne kadarının değer kaybı ne kadarının kazanç kaybı olduğunu belirtmek suretiyle alacak kalemlerini ayırmamıştır.Bu durum karşısında mahkemece, öncelikli olarak davacı tarafa uygun bir süre verilerek davaya konu ettiği tazminat bedelinin ne kadarının değer kaybı ne kadarının kazanç kaybı olarak talep edildiğinin açıklattırılmasından sonra, yargılamaya devam edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Ayrıca, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. ” Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 23.5.2016 tarihli kararı

Araç değer kaybı davasında bilirkişi raporu ile ilgili Yargıtay kararları

“Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza sebebiyle uğranıldığı iddia olunan kazanç kaybı ile araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 24.11.2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 4.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.

Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişi heyetindeki makine mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, daha önce kaza yapıp yapmadığı vs. Gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. El piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı

olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”  Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 23.5.2016 tarihli kararı

Av. Kâzım ÜSTÜN, Bakırköy, İstanbul

Yorum yapın