Evlatlığın Miras Hakkı

Türk Medeni Kanununa göre evlatlık

Evlatlığın miras hakkı sıkça sorulan sorulardan biridir. Evlat edinme Türk Medeni kanunun Dördüncü Ayırımında “Evlat Edinme” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanunda; evlat edinmenin; şekli, zamanı, Ana babanın rızası, birlikte evlat edinme, erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmeleri düzenlenmiştir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması  ile ilgili hükümler ile hak düşürücü süre Medeni Kanunda düzenlenmiştir

Evlatlığın miras hakkı var mıdır ?

Evlatlık, evlat edinene mirasçı olur mu ? Evlatlığın miras hakkı vardır. Ancak bir özdeyiş vardır: Miras hak edilir ama alabilirsen. Uygulamada evlatlığın bu şekilde iki taraftan da miras hakkı sahibi olması bazı aile bireylerinin husumetini de çekmekte ve onu mirastan mahrum etmek için türlü hilelere maruz bırakmaktadır.

Evlatlık nedir ? Miras hakkı öz evlatla aynı mıdır ?

Evlat edinilen şahsa evlatlık denir. Evlatlığın da öz evlat gibi miras hakkı vardır. Miras hukukunun anayasası niteliğindeki Medeni Kanunumuz evlatlığın miras hakkını da açık bir şekilde düzenlemiştir. Kanunun 500. Maddesine göre;

“Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar..” Denilmektedir.

Buna göre evlatlık, kendisini evlat edinenin öz çocuğuymuş gibi onun mirasında hak sahibidir. Bunun yanında evlatlık kendi öz ailesinden de miras alma hakkı vardır. Kanunumuz evlatlığına hem öz anne-babasından hem de üvey anne-babasından miras alma hakkı tanımıştır.

Evlatlığın mirası kime kalır ?

Evlat edinen ve hısımları evlatlığın mirasında hak sahibi değildirler.

Bunu bir örnekle açıklarsak, diyelim ki Emre isimli kişiyi, kar-koca birlikte evlat edindiler. Daha sonra evlatlık olan Emre’nin hem öz hem de evlat edinen üvey anne-babası vefat etmiş olsun. Bu durumda evlatlık emre hem kendi öz ailesinden hem de kendisini evlat edinen aileden miras almaya hak sahibidir.

Evlatlık, miras haklarını nasıl alabilir ?

Yukarıda vurguladığımız gibi “Miras hak edilir ama alabilirsen.” Uygulamada evlatlığın bu şekilde iki taraftan da miras hakkı sahibi olması bazı aile bireylerinin husumetini de çekmekte ve onu mirastan mahrum etmek için türlü hilelere maruz bırakmaktadır. Uygulamada karşılaştığımız olaylarda şeytanın bile aklına gelmeyecek hilelerle hak sahipleri özellikle evlatlık olanlar mirastan mahrum bırakılabilmektedirler.

Evlatlık miras davası açmadan önce haklarınızı garanti altına almak için daha en başında hukuki yardım alması gerekir. En azından haklarını öğrenmesi ve bundan sonra karşılaşabileceği hukuki konularda ailenin diğer bireylerine karşı kendisini bir nevi koruyucu avukat tutması gerekir. Ancak maalesef hep işin son anında çoğu zaman da iş işten geçtikten sonra avukata gelinir.

Yorum yapın