Miras hukuku mal paylaşım oranları

Medeni kanunumuza göre yasal Mirasçılar:

Miras hukuku mal paylaşımı oranları nasıl yapılır ? Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır ?Miras bırakanın birinci derecede mirasçıları kimdir ? Miras hukuku mal paylaşımı oranları nasıldır ? Miras payları oranlarında hangi kriterler esas alınmıştır ? Sağ kalan eşin miras payı nedir ? Sağ kalan eş; miras bırakanın anne ve babası ile aynı payı mı alır ? Miras payları nasıl hesaplanır ? Hesaplama yapılarken sağ kalan eşin miras payı nasıl hesaplanır ? Baba ölünce miras paylaşımı için neler yapılmalıdır ? Bütün bu soruların cevabı Medeni kanunumuzun miras kitabı bölümünde düzenlenmiştir.

Miras Hukuku

Miras hukuku mal paylaşımı esaslarının düzenlendiği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 22 Kasım 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Miras hukukunu da içeren Medeni Kanunumuz 8 Aralık 2001 tarihinde 24607 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Miras Hukuku, kanunda üçüncü kitap başlığı altında düzenlenmiştir. Miras Hukuku başlıklı üçüncü kitabın birinci kısmının birinci bölümü yasal mirasçılar başlığını taşımaktadır. Miras hukuku mal paylaşımı oranlarının düzenlendiği bu bölüm yasal mirasçılar başlığı altında düzenlenmiştir. Miras Hukukunun Medeni kanundaki başlık sıralamasında şu şekilde yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ KİTAP

MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MİRASÇILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR

A. Kan hısımları

I. Altsoy

MADDE 495.-
Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.

Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

………….

Miras payının hesaplanması

Miras hukuku mal paylaşımı oranları ve miras payının hesaplanması miras bırakanın mirasçıları bulundu zümreye göre ve eşin sağ olup olmaması göre değişir. Mesela baba ölünce miras paylaşımında usul şöyledir: Miras bırakan babanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Buna göre baba ölünce miras paylaşımında mirasta ilk hak sahibi babanın çocuklarıdır.  Ancak miras bırakanın eşi sağ ise yani bu durumda baba ölünce miras paylaşımı eş ve çocukları arasında yapılır. Mirasın açılması ile birlikte mirasçıların hem vergi bakımından hem de miras bırakanın borçları bakımından bazı yükümlülükleri vardır.

Mirasçılık belgesi

Miras hukuku mal paylaşımı oranları mirasçılık belgesindeki oranlar nispetinde yapılır. Mirasçılık belgesi Noterleki Kanununda 2011 yılından yapılan değişiklikle 71/A-b maddesine göre noterler tarafından verilebilir.

Miras hukuku mal paylaşımı ile ilgili Yargıtay kararı

Miras hukuku mal paylaşımı ile ilgili Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 29.06.2015 tarihli emsal bir kararı Miras hukuku mal paylaşımı ile ilgili Medeni kanunun benimsediği esası vurgulamaktadır. Miras hukuku mal paylaşımı ile ilgili bu bu sistem bilinmeden mirasçıların Miras hukuku mal paylaşımı oranlarının nasıl hesaplanacağı tespit edilemez.  Karardan şöyle denilmektedir:

“…TMK’nın 495 ve 496. maddeleri gereğince mirasçılık durumunda zümre sistemi kabul edilmiştir. Bu suretle kan hısımlığına dayanan yasal mirasçılıkta zümreler sınırlandırılmış ve zümreler arası öncelik ilkesi benimsenmiştir. Zümre içinde halefiyet yoluyla sadece kan hısımları mirasçı olabilir. Bu sebeple birinci zümrede ( altsoy ) mirasçı bulunduğu takdirde ikinci zümreye ( ana, baba ve kardeşler ) miras intikal etmeyeceğinden 05.05.1974 tarihinde vefat eden muris Osman kızı H. E.’nın çocuksuz olarak 06.08.1986 tarihinde vefat eden oğlu K. E.’nın eşi Mehmet kızı S. E. 23.10.2002 tarihinde yani eşi çocuksuz olarak vefat eden Kazım Erenkaya’dan sonra vefat etmiş olmakla S. E.’nın mirasçıları sıhri hısım olmaları sebebiyle muris Osman kızı H. E.’nın mirasçısı olamayacaklarından bu husus gözetilmeden yazılı şekilde S. E. mirasçılarına mirastan pay verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir….” 

miras hukuku mal paylaşımı

Yargıtay kararında da anlaşıldığı üzere miras hukuku mal paylaşımında zümre sistemine göre sırasıyla ilk dereceden başlayarak üçüncü dereceye kadar kademeli bir miras paylaşımı usulü uygulanacaktır. Baba ölünce miras paylaşımı da zümre sistemine göre yapılacağından; önceki zümrede mirasçı yoksa büyük ana ve büyük bana bile mirasçı olabilir. Miras hukuku mal paylaşımında mağdur olmamanız için avukatınız aracılığıyla hukuki süreci takip etmenizi tavsiye ederiz.

“Miras hukuku mal paylaşım oranları” üzerine 2 yorum

  1. Rahmetli babam 2009 yılında üvey annemle % 50 ortak ev aldı kadının bu evdeki payı nasıl olur lütfen yardımcı olur musunuz. Teşekkürler

Yorum yapın