MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Mirastan feragat sözleşmesi
Mirastan feragat sözleşmesi

Feragat; bir kimsenin doğmuş veya doğma ihtimali olan bir hakkından vazgeçmesi,el çekmesi anlamına gelir.

Mirastan feragat sözleşmesi ise, mirasbırakan ile muhtemel mirasçı arasında,muhtemel mirasçının miras haklarından feragat ettiğine dair ivazlı veya ivazsız olarak aktedilebilen iki taraflı bir miras sözleşmesidir.

İvazsız mirastan feragat sözleşmelerinde, feragat edenin altsoyu için bu mirastan feragatin bir bağlayıcılığı yoktur.

Mirastan feragat sözleşmesinin konusu esasında murisin halen hayatta olması nedeniyle miras geçmediğinden miras hakkı değil, buna ilişlin beklentinin oluşturacağı beklenen bir haktan feragatin olduğu kabul edilir.Mirastan feragat sözleşmesinde feragat miras payının tamamını veya bir kısmını kapsayabilmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesinin taraflarından birisi mirasbırakandır ve mirasbırakan feragat sözleşmesi için bir temsilci atayamaz.Feragat sözleşmesinin taraflarından bir diğeri ise kanuni veya iradi mirasçılardır.Mirastan feragat sözleşmesi yapacak olan tarafların ergin,ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlanmamış olması gerekmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi,miras sözleşmelerinin bir çeşidi olduğu için resmi vasiyetname şeklinde yapılması zorunludur. Resmi vasiyetname TMK m.532 de belirtildiği üzere iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenmektedir.Resmi memur,sulh hakimi,noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

Sonuç olarak mirastan feragat sözleşmesi,mirasbırakanın ölmesi halinde mirastan tamamen feragat etmiş mirasçının mirasçılık sıfatının ortadan kalkmasını sağlar.Kısmi feragatte bulunan mirasçısının ise mirasçılık sıfatı devam edecektir.

Konsept Hukuk Bürosu

0212 641 0 500
0531 083 2199
bilgi@ustun.av.tr

 

“MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ” üzerine 2 yorum

  1. Mirastan feragati nasıl yaptınız ? Noterden mi yoksa aranızda yazılı sözleşme ile mi ?

Yorum yapın