Konsept Hukuk Blog

Konsept Hukuk Blog/

Miras nelerden oluşur ?

Borca batıklık Miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda açılan reddi miras ya da mirasın reddi konusudur. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve borçlarının karşılaştırılması yapıldığında, murisin alacağından çok borcunun olması durumudur. Miras davalarında miras bırakan kişinin mirasında alacaktan daha fazla borç olması noktası, mirasın borca batık olması olarak tanımlayabiliriz. Mirasın tespiti Miras bırakan kişinin vefatından sonra terekenin açılması sonucu, miras bırakan kişinin tüm varlıkları tespit edilmektedir. Murisin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, alacakları, borçları, banka mevduatları gibi her kalem hesaplanmaktadır. Miras [...]

İşçinin Kıdem tazminatı hakkı

Kıdem Tazminatı İşçinin Kıdem tazminatı hakkı, 1475 Sayılı İş kanununun 14. maddesinde belirtilen asgari bir çalışma suresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada Sayılan nedenlerden Biriyle oğlunun bulması Halinde, işçiye çalışma süresi (kıdemi), Diğer Hakları ziyaretinde ücreti dikkate alınarak işverence yapılacak tazminat türüdür. İşçinin Kıdem tazminatı hakkının Koşulu; İş akdinin kanunda öngörülen hallerin varlığı Halinde ettik en az bir yıl çalışmış işçiye kıdem süresine Göre ödenir. Kıdem tazminatının şartları ile ilgili İş kanunun maddesi aşağıdaki gibidir: İşçinin Kıdem tazminatı hakkının; İş akdinin kanunda öngörülen hallerin varlığı Halinde ettik en az bir [...]

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Mirastan feragat sözleşmesi Feragat; bir kimsenin doğmuş veya doğma ihtimali olan bir hakkından vazgeçmesi,el çekmesi anlamına gelir. Mirastan feragat sözleşmesi ise, mirasbırakan ile muhtemel mirasçı arasında,muhtemel mirasçının miras haklarından feragat ettiğine dair ivazlı veya ivazsız olarak aktedilebilen iki taraflı bir miras sözleşmesidir. İvazsız mirastan feragat sözleşmelerinde, feragat edenin altsoyu için bu mirastan feragatin bir bağlayıcılığı yoktur. Mirastan feragat sözleşmesinin konusu esasında murisin halen hayatta olması nedeniyle miras geçmediğinden miras hakkı değil, buna ilişlin beklentinin oluşturacağı beklenen bir haktan feragatin olduğu kabul edilir.Mirastan feragat sözleşmesinde feragat miras payının tamamını veya bir kısmını [...]

HAKKIMIZDA

Merhaba ! Hukuk Ofisimizin kurucularından Av. Kâzım ÜSTÜN 1974, Artvin Doğumludur. Artvin Kâzım Karabekir Lisesinden mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde okumuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve Avukatlık Stajını İstanbul Barosunda yapmıştır. Aynı zamanda marka vekilliği yetkisi vardır. 2001 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır. Konsept Hukuk Bürosu olarak; Şirket hukuk müşavirliği ile; Miras Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra Hukuku, Marka, Patent ve Telif haklarından kaynaklanan hukuki sorunlar, Tazminat ve alacaklar ile Aile Hukukundan kaynaklanan sorunlarda hukuki danışmanlık [...]

By |2016-11-02T21:46:07+00:00Ekim 31st, 2016|İstanbul Avukat|Yorum yok