bedelsiz kira

/Tag: bedelsiz kira

SİYASİ PARTİ İLÇE BİNASININ KİRALANMASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Özet: Siyasi partilerin teşkilatlandıkları il, ilçe ve beldelerde faaliyetlerini yürütecekleri başkanlıklarının bulunması gerekir. Parti teşkilatlarının faaliyetlerinde kullanacakları bu yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Şayet, parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde faaliyet gösterilir ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek isabet eden tutarın partiye bağış geliri ve karşılığının da kira gideri olarak kaydedilmesi gerekir. Böylece, söz konusu bedellerin parti tüzelkişiliği adına hesaplara dâhil edilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, partilerin il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın alınması [...]

By |2017-12-08T15:57:55+00:00Aralık 8th, 2017|Makaleler|Yorum yok