mal kaçırma cezası

/Tag: mal kaçırma cezası

Alacaklıdan mal kaçırma davası

Alacaklıdan mal kaçırma davası Alacaklıdan mal kaçırma halleri Alacaklıdan mal kaçırma davası uygulamada en sık karşılaşılan davalardır. Bu tür davaları bir tarafında alacaklı diğer tarafında ise iki kişi bulunur. Bunlardan  biri alacaklıdan mal kaçıran borçludur. Diğeri ise alacaklıdan  mal kaçırmaya yardım eden 3. kişidir. Hemen belirtelim ki bu makalenin konusu kaçırılan malın gayrimenkul olması halinde münhasırdır. Mesela alacaklıdan kaçırılan araç ve diğer menkul mal bir gün içinde elden çıkarılacağı için menkul malın satışının iptali bazı istisnalar hariç neredeyse imkansızdır. Yine borçlunun borcunu ödememek için parasını bankadan çekip örneğin İsviçre'deki [...]