Tenkis davası ile ilgili bilmeniz gerekenler

tenkis davası
tenkis davası

Miras Hukuku ve Tenkis

Medeni Kanunun “Ölüme Bağlı Tasarruflar” bölümünde  “Tasarruf Özgürlüğü” hükümlerine bakıldığında saklı pay ve saklı paylı mirasçı ile karşılaşırız. Saklı pay, kanuni mirasçıların bir bölümüne tanınan ve üzerinde miras bırakanın tasarruf edemeyeceği miras payıdır. Medeni Kanun miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarında tasarruf özgürlüğünü sınırsız kabul etmemiş bu tasarruf özgürlüğünü Kanunun 506 ila 513’ncü maddeleri arasında düzenlemiştir. Buna bağlı olarak Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi kuralları ise 557 ila 571. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

İşte miras bırakanın yukarıda bahsedilen ölüme bağlı tasarruf özgürlüğünü aşması halinde tenkis davası saklı paylı mirasçının saklı payının ihlalini ortadan kaldıracaktır. Tenkis davası açabilecek olan saklı paylı mirasçılar eş, anne-baba ve altsoydur. Dolayısıyla tenkis davasının davacısı bu saklı paylı mirasçılar olabilir. Davalı ise saklı payı aşan ölüme bağlı tasarrufun lehine yapıldığı kişidir.

Miras bırakan tasarruf edebileceği kısmı aştığında saklı payı zedelenen mirasçı kural olarak tenkis davası yoluyla tasarrufun saklı payı ihlal etmeyecek orana inmesini ister.

Tenkis Davası

Tenkis davasının doğru açılabilmesi için öncelikle miras bırakanın tasarruf edilebilir mirasının belirlenmesi gerekir. Yani tasarruf oranının hesaplanmasında esas alınacak tereke değerinin tespit edilebilmesi için miras bırakanın öldüğü andaki tereke aktiflerinin tespit edilmesi; bazı değerlerin elde edilen bu miktardan çıkartılması; bazı değerlerin de bu rakama eklenmesi gerekir. Böylece miras bırakanın tasarruf edebileceği tereke değeri tespit edilmiş olacaktır.Ayrıca tenkis davasında tenkisi özellik taşıyan bazı kazandırmalar söz konusudur. Sağlararası kazandırmalar, hayat sigortaları, bölünmez mal kazandırmaları, intifa ve irat kazandırmaları, feragat edene ödenmiş olan kazandırmalar bunlardandır.

Tenkis davası bir edim davası değildir. Geçmişe etkili olarak kazandırmayı hükümsüz kılar ancak verilenin geri alınması yani saklı payın ihlal edilen kısmın alınabilmesi için bununla birlikte veya sonradan edim davası açılmalıdır.

Tenkis Davası açma süresi

Tenkis davası açma hakkı mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Sıkça karşılaşılan ve kendine münhasır hesaplamalar gerektiren tenkis davası uygulamada önem arz eden bir davadır. Tenkis davası hakkında detaylı bilgi için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz…

İstanbul-Avukat İletişim

 

 


 

“Tenkis davası ile ilgili bilmeniz gerekenler” üzerine 2 yorum

Yorum yapın