Yurt dışındaki Türklerin Türkiye’deki miras hakları

Yurt dışında yaşayıp da Türk Vatandaşlığından çıkarılmış kişilerin Türkiye’deki miras hakları

Yurt dışındaki Türklerin Türkiye’deki miras hakları ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir ? Gurbetçilerin miras hakları ile ilgili emsal Yargıtay kararı bu konuda bize yol göstermektedir:

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin emsal bir kararında şöyle denilmektedir:

yurt dışında yaşayanların Türkiye’deki miras hakları

403 sayılı Vatandaşlık Yasasının 29. maddesinin amacı; yaşadıkları ülkelerde sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak için Türk Vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin, ülkemiz sınırları içerisinde, kanunda belirtilen haklardan aynen Türk vatandaşları gibi yararlanmalarını sağlamaktır. Buna göre Türk vatandaşlığından izinle çıkan ve yurt dışında yaşayan Türklerin miras hakları Türkler’in Türkiye’deki miras hakları Türk vatandaşlarınınki gibidir.

Maddenin gerekçesinde de; “Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan daha etkin olabilmek için gayret göstermektedirler. Ancak, Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda gibi vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, söz konusu avantajlardan yararlanabilmek için bulundukları ülke vatandaşlığına geçme durumunda kalmaktalar ve bunun için de zorunlu olarak Türk vatandaşlığından çıkma izni talep etmektedirler. Ancak, Avusturya ve Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız, Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemleri neticelenmeden, bulundukları ülkenin vatandaşlığını kazanmaktadırlar.

Almanya vatandaşlık kanununda yapılan değişiklik ve yurt dışında yaşayan Türklerin miras haklarına etkisi

2000 yılında Alman vatandaşlık mevzuatında yapılan değişiklikle, Almanya’da doğan çocuklara doğumla Alman vatandaşlığı verilmekte ve bu vatandaşlarımız 18-23 yaşları arasında Alman vatandaşlığını veya Türk vatandaşlığını tercih etmek durumunda kalmaktadırlar. 403 sayılı Kanunun 29. maddesinde geçen “Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları,” hükmü nedeniyle maddede sayılan haklardan sadece çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler yararlanabilmekte, çıkma izni almadan başka bir devletin vatandaşlığını kazananlar ise daha sonra çıkma izni alsalar da sayılan haklardan yararlanamamaktadırlar” denilmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşların Türkiye’deki miras haklarında hangi mevzuat hükümleri uygulanır ?

Yargıtay kararları dışında aşağıdaki kanun hükümlerinin de dikkate alınmalıdır.

 • Köy Kanunu,
 • Tapu Kanunu,
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu,
 • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu,
  Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’dek miras hakları ile ilgili dikkate alınması gereken kanunlardır.
miras hukuku mal paylaşımı

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’dek miras hakları ile ilgili sorular ?

 • Yurt dışında yaşayanların Türkiye’deki miras haklarına nasıl bir sınırlama getirmektedir ?
 • Askeri yasak bölgelere yakınlığı nedeniyle veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde, yabancıların taşınmaz mal edinebilir mi ?
 • Türk Vatandaşlığından Çıkarma Kararı ile Kaybı Halinde Türkiye’deki miras haklarının hukuki akıbeti nasıl olacaktır ?
 • Hakkında çıkarma kararı verilen kişinin Türkiye’de bulunan tüm taşınmazlardaki miras hakları nasıl tasfiye edilir ?
 • Çıkarma kararı, kişinin eş ve çocukların miras hakları hakkında da hüküm ihtiva eder mi ?
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Türkiye’deki miras haklarına ilişkin genelge içeriği nedir ?
 • Türk vatandaşlığından çıkarılan kişiler, Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri hangi hukuki kurallara tabidir ?
 • Çıkarma, kişinin vatandaşı bulunduğu devlet ile olan hukuki ve siyasi bağını sona erdirir mi ? Bu durumda çıkarılan kişinin Türkiye’deki miras haklarının akıbeti ne olacaktır ?Bütün bunlar Yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki miras haklarının takibinde çözülmesi gereken hukuki sorunlardır.

Not: Bu özgün makale bir fikri çalışma olarak telif hakları ile korunmaktadır. Yazarından yazılı izin alınmadan bu makaleden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz.

“Alacaklıdan mal kaçırma davası” adlı bu yazıda yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. Hiçbir hukuki başvuru için emsal alınamaz. Her davanın; husumet, yetki, görev, ispat gibi hukuki farklı olacağı için toplama bilgilerle hukuk macerasına çıkmanız size mahkeme masrafları olarak geri dönebilir. Hak ve zaman kaybına uğramamak için avukatınızın yardımı ile haklarınız aramanızı tavsiye ederiz.

Av. Kâzım ÜSTÜN, Bakırköy, İstanbul

0531 083 2199 (Sadece randevu içindir. Telefonda sorulara cevap verilmemektedir. )

Yorum yapın